Dating tawag sa china

Rated 3.81/5 based on 589 customer reviews

Tinatawag na diaojiaolou ang mga tirahan ng mga Lahing Miao at Tujia sa purok sa Timog kanluran ng Tsina. May 2 o 3 palapag, mababa ang huling palapag, kaya hindi puwedeng tirhan ng tao kundi para lamang sa paglalagay ng pagkaing butil, ang silong ay tinggalan ng mga sari-saring bagay o kaya'y kulungan ng mga alagaing hayop.

dating tawag sa china-35

dating tawag sa china-17

dating tawag sa china-74

dating tawag sa china-28

Hanggang sa kasalukuyan, mahusay pa rin sa saligan, ang mga estruktura ng lunsod na ito, gaya ng pader ng lunsod, mga lansangan, tirahan ng taumbayan, tindahan, mga templo't iba pang estruktura'y halos hindi nagagalaw ang pagkakaayos ng konstruksyon at katangian ng tanawin nito.Ang mga bahay na tinitirhan ng mga Lahing Han ng Tsina ay itinatayo, pangunahin na, alinsunod sa pormal na regulasyon.Tipikal na halimbawa ang kuwadraggulong bahay sa Beijing, na proporsyonado ang pagkakatayo ng mga silid.Yari sa lupa ang pader, may isa hanggang tatlong palapag at may bakuran sa paligid.Ang tipikal na tirahan naman ng Lahing Tibetano ay yari sa kahoy, patag din ang bubungan at ang pader sa labas ng bahay ay yari sa mga pinagpatong-patong na tipak ng bato; samantalang ang Lahing Monggol ay nakatira sa palipat-lipat na yurt.

Leave a Reply